HAKKIMIZDA

//uetdbelgium.be/wp-content/uploads/2017/12/about_us_featured.png

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), 2004 senesinde kurulan gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur. Alman Dernekler kanununa göre kurulan UETD, öncelikli olarak Avrupalı Türklerin siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak, onların bulundukları ülkelerdeki etkinliklerini arttırmayı hedeflemektedir.
UETD’nin gayesi Avrupalı Türklerin değerleri doğrultusunda kimliğini güçlendirmek ve Avrupa değerleri ile bir arada yaşamı desteklemektir. Anadolu kültüründen gelen çok kültürlülük olgusunu Avrupa’ya tanıtmak ve İslamofobiye karşı etkin çalışma yürütmek, Avrupa’daki varlığımız ve geleceğimiz açısından önem arz etmektedir.
UETD, Avrupa’da birlikte yaşam projesine inanmakta ve buna katkı sağlamayı hedeflemektedir.

UETD‘nin Temel Amaçları:

  1. Avrupalı Türklerin uyum sürecine katkıda bulunmak; Avrupa toplumları ve Avrupalı Türk toplumu arasında oluşan bağları daha ileri noktalara taşımak.
  2. Avrupalı Türklerin Avrupa toplumunun asli bir parçası olması için farklı alanlarda etkili olmasını sağlamak. Demokratik katılımın yaygınlaşması-nı destekleyip çok kültürlü, çoğulcu ve barışçıl Avrupa imajının yerleş-mesine katkı sunmak.
  3. İnsanlanmızı, kimliklerine ve değerlerine yabancılaşmadan yaşadıkları ülkelerde siyaset, ekonomi ve sosyal alanlarda etkin olmalarını teşvik etmek.
  4. Avrupalı Türk toplumunun sorunlarına, hem AB yolundaki Türkiye‘yi hem de Avrupa ülkelerini rahatlatacak çözümler üretmek.

UETD Teşkilat rehberi